Điều khoản và điều kiện

Các Điều khoản và Điều kiện Mua bán Sản phẩm (“Các Điều khoản”) này được áp dụng đối với bất kỳ và tất cả các hoạt động mua bán các Sản phẩm giữa Quý khách và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thiết kế Econtec VN thông qua trang website thương mại điện tử (https://econtec.vn/). Quý khách đồng ý bị ràng buộc bởi Các Điều khoản này được soạn thảo dựa trên các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam (có thể được sửa đổi, bổ sung và/hoặc thay thế bởi Công ty tùy từng thời điểm khi có sự thay đổi của các văn bản pháp luật điều chỉnh có liên quan)

ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

1.1 Định nghĩa
Trong Các Điều Khoản này, ngoại trừ trong phạm vi ngữ cảnh yêu cầu khác, các thuật ngữ được viết hoa dưới đây có các ý nghĩa tương ứng như sau:

(a) “Chúng tôi” hoặc “Công ty” nghĩa là Công ty Cổ phần Đầu tư và Thiết kế Econtec VN được thành lập và hoạt động hợp pháp theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Hoạt động kinh doanh do Sở kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 23 tháng 07 năm 2012 và là bên bán Sản phẩm cho Quý khách theo Các Điều khoản này.

(b) “Hợp đồng mua bán” nghĩa là hợp đồng mua bán Sản phẩm giữa chúng tôi và Quý khách được cấu thành và giao kết theo Các Điều khoản này

(c) “Quý khách” nghĩa là bất kỳ người nào (bao gồm cả cá nhân và tổ chức) trực tiếp mua bất kỳ Sản Phẩm nào từ Công ty.

(d) “Sự Kiện Bất Khả Kháng” nghĩa là một sự kiện hoặc tình huống bất thường diễn ra sau khi Hợp đồng mua bán được cấu thành và có hiệu lực mà:

       (i) ngoài tầm kiểm soát hợp lý của một Bên ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của Bên đó,
       (ii) Bên đó không thể dự phòng một cách hợp lý trước khi Hợp đồng mua bán được cấu thành và có hiệu lực,
       (iii) Bên đó không thể tránh hoặc khắc phục một cách hợp lý, và (iv) về căn bản không do Bên đó gây ra, như: động đất, giông, lũ    lụt, hỏa hoạn, sét đánh, tấn công khủng bố hoặc đe dọa tấn công khủng bố, chiến tranh (dù có tuyên bố hay không) hoặc đe doạ hoặc chuẩn bị chiến tranh, bão và các thiên tai khác, chiến tranh, đình công hay đóng cửa nơi làm việc do các tổ chức, cá nhân khác gây ra, các sai sót của nhà thầu phụ hay các bên cung cấp, các trường hợp hệ thống thông tin liên lạc viễn thông công cộng hoặc cá nhân bị gián đoạn, hoặc không thể sử dụng phương tiện di chuyển công cộng hoặc cá nhân, và các địch họa, các quyết định do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ban hành, do sự sai sót, chậm trễ, thay đổi nội bộ từ phía cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam khi giải quyết các thủ tục liên quan đến Hợp đồng mua bán.
1.2 Giải thích
(a) Việc tham chiếu luật thì cũng bao gồm cả việc tham chiếu các quy định về hiến pháp, hiệp ước, sắc lệnh, hiệp định, quy chế, đạo luật, quy định, pháp lệnh, các văn bản dưới luật, thông tư và quyết định. Việc tham chiếu luật thì cũng bao gồm cả việc tham chiếu luật đó kể cả khi nó được sửa đổi, hợp nhất, bổ sung hoặc thay thế.
(b) Tiêu đề của các điều khoản được đưa vào chỉ nhằm mục đích chỉ dẫn và không được xem là hình thành nên một phần của ngữ cảnh hoặc được xem xét để giải thích Các Điều Khoản này.
SẢN PHẨM
Bất kỳ hình ảnh hay hình chụp của các Sản phẩm hiển thị trên Cửa hàng trực tuyến của chúng tôi chỉ để minh họa và Sản phẩm thực tế được bán ở Việt Nam có thể khác với hình ảnh được hiển thị. Chúng tôi sử dụng mọi nỗ lực hợp lý để đảm bảo màu sắc, kích thước và chi tiết của Sản phẩm được hiển thị chính xác, tuy nhiên, sai sót có thể xảy ra. Hơn nữa, chúng tôi không thể đảm bảo được máy tính của Quý khách hiển thị chính xác màu sắc và chi tiết Sản phẩm của chúng tôi. Do đó, Sản phẩm mà Quý khách nhận được có thể khác một chút so với với hình ảnh quảng cáo.
QUYỀN LỢI CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG
Có một số điều khoản bảo hành đi kèm với Sản phẩm và không thể được loại trừ theo điều 21 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 do Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 17 tháng 11 năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2011 (“Luật Bảo Vệ NTD”). Sản phẩm của Quý khách có thể được bảo hành bằng cách sửa chữa hoặc thay thế nếu Sản phẩm đó không đạt chuẩn chất lượng và mức độ hư hỏng không phải là hoàn toàn phù hợp với Các Điều khoản này. Trong trường hợp này, Quý khách vui lòng liên hệ số hotline chăm sóc khách hàng 0977 963 737(dịch vụ 24/7) để được hướng dẫn quy trình bảo hành sản phẩm.
TIẾP NHẬN PHẢN HỒI

Chúng tôi tiếp nhận phản hồi, khiếu nại của khách hàng qua các hình thức sau:

(a) Tại website liên hệ: https://econtec.vn/
(b) Qua số hotline giải quyết khiếu nại: 0977 963 737
THAY ĐỔI QUY CHẾ
 Chúng tôi có quyền điều chỉnh và sửa đổi các quy định trong Các Điều khoản này thông qua việc đăng tải nội dung trên Website. Các sửa đổi này được thực hiện để đối ứng với những thay đổi của luật pháp, các phương thức thanh toán và để thích ứng đối với thay đổi trong cách thức hàng hóa được cung cấp, tuy nhiên, Các Điều khoản cũng có thể được sửa đổi bởi bất kỳ lý do nào khác và theo quyết định riêng của chúng tôi.